Søknad om Unban

For å søke om unban må du sende en mail kontakt@trulscraft.no til med en beskrivelse av hva som har skjedd under den hendelsen du ble utestengt på. Alle søknader må ha en beskrivelse av ditt synspunkt på hva som har skjedd og eventuelt hvem som har utestengt deg. 


Du kan også kjøpe unban i vår nettbutikk